Demokrati eller valgdiktatur?

Demokrati eller valgdiktatur?

Saken om O-blokka på Rødtvet/Ammerud har utviklet seg til noe mer enn et spørsmål om god eller dårlig bebyggelse. Det er blitt et spørsmål om hvordan med-virkningsdemokratiet i Oslo fungerer eller ikke fungerer.

Les mer
Ny høyhusstrategi

Ny høyhusstrategi

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til ny høyhusstrategi for Oslo. PBE har foreslått hvilke områder det kan vurderes å bygge høyhus, og foreslått retningslinjer for plassering, utforming og innhold for at høyhus skal fungere godt i Oslo. Forslaget er nå på høring, og alle som vil kan si sin mening fram til 30. august. Oslo Velforbund har utarbeidet en endelig uttalelse til denne planen som dere finner nedenfor.

Les mer
La folket bestemme

La folket bestemme

Velforeningenes rolle og oppgaver i lokalsamfunnet v/Harald Koht Denne rapporten presenterer resultatene av en rekke spørreundersøkelser blant norske vel, grendelagog nærmiljøforeninger tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). For tidligere tidsrom bygger framstillingen dessuten på resultater framedlemsundersøkelseri perioden fra 1991 til 2007. Disse ble gjennomført av tidligere Norges Velforbund(NVF)som ble nedlagt 2010. Den nyeste undersøkelsen bleutført i 2020 blant nåværende medlemsforeningeri VFO, som ble stiftet 2010 som endirekte etterfølger av NVF.Medlemsgrunnlaget i VFO –og tidligere NVF –består av geografisk avgrensete beboerforeningersom varetar medlemmenes interesser i lokalmiljøet.

Les mer

Aktuelle linker.

Facebook for Oslo Velforbund