Hege Høsøien style=

Hege Høsøien

Styreleder Styremedlem
Jan-Morten Kjelstad style=

Jan-Morten Kjelstad

Nestleder Kasserer
Vidar Berget style=

Vidar Berget

Styremedlem
Audun Engh style=

Audun Engh

Styremedlem
Hans-Jul Mikkelsen style=

Hans-Jul Mikkelsen

Styremedlem
Amina Mohamoud Ibrahim style=

Amina Mohamoud Ibrahim

Styremedlem
Britt Frisell style=

Britt Frisell

Varamedlem
Ingrid Appelbom Karsten style=

Ingrid Appelbom Karsten

Varamedlem
Elen Roaldset style=

Elen Roaldset

Varamedlem