Jan-Morten Kjelstad style=

Jan-Morten Kjelstad

Nestleder Kasserer
Liv Annerløv style=

Liv Annerløv

Styremedlem
Anne-Gro Eldstrøm style=

Anne-Gro Eldstrøm

Styremedlem
Audun Engh style=

Audun Engh

Styremedlem
Hege Høsøien style=

Hege Høsøien

Styremedlem
Hans-Jul Mikkelsen style=

Hans-Jul Mikkelsen

Styremedlem
Bodil Nordvik style=

Bodil Nordvik

Styremedlem
Ingrid Appelbom Karsten style=

Ingrid Appelbom Karsten

Varamedlem
Elen Roaldset style=

Elen Roaldset

Varamedlem
Per Henrik Stuge style=

Per Henrik Stuge

Varamedlem