OVF har som formål å maksimere nytten for sine medlemmer.

Dette skal oppnås på følgende måte:

 • OVF skal være en sterk stemme i samarbeid med Oslo Kommune
 •  Sterk påvirkning gjennom:
           - Oslo Kommune ønsker å bruke OVF som diskusjonspartner i mange ulike saker
             - OVF har en stemme hos påvirkere/myndighetspersoner i Oslo Kommune
             - Velene i Oslo ser nytten av å bruke OVF og viktigheten av koordineringen som gjøres i regi av OVF, og skal være synlig i media.
 •  OVF skal kommunisere med velene og få innspill fra disse, både på saker som er aktuelle og deres meninger til ulike saker fordi alle liker medbestemmelse og ingen liker å bli overkjørt.
 •  Velene i Oslo skal ØNSKE å være medlem i OVF fordi de ser nytten i dette.

 

 

Kommunikasjon med medlemmene

Medlemmene skal ha god innsikt og stor påvirkningskraft i arbeidet som gjøres i regi av OVF.   

Dette skal sikres gjennom:

 •  Løpende overordnet informasjon til medlemmene etter hvert styremøte.
 •  Innspill og meningsuttalelser fra medlemmene på saker som OVF arbeider med.
 •  Aktiv hjemmeside og/evt sosiale media med støtte til medlemmene
 •  Etablere tett samarbeid med Vellenes Fellesorganisasjon for å dra nytte av det de allerede har gjort.