Kurs i møteledelse

Kurs i møteledelse

Tid: Lørdag 13. januar kl. 10.00-17.00 (max) Sted: Øvre Disen Velhus, Østreheimsveien 3B på Øvre Disen/Årvoll Kursledere: Bodil Nordvik og Leif-Runar Forsth. Pris: Gratis Mat: Enkel bevertning Påmelding: leifrunarforsth@outlook.com

Les mer
Medvirkning i byutviklingen.    Politikerne svarer

Medvirkning i byutviklingen. Politikerne svarer

26.11.23 20:04
av Harald Arnesen

Oslo kommune sier det slik: «Vi må motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår tidlig i prosessene. Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, medvirkning er demokrati i praksis.» Oslo Velforbund ønsker at dette også skal bli virkelighet – og ikke bare vakre ord. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Møtet er gratis og finner sted på Litteraturhuset kl. 1800 onsdag 29.11.2023 Klikk nedenfor på LES MER og få frem linken til møtet

Les mer
Villeder om farlig luftforurensning

Villeder om farlig luftforurensning

25.05.23 19:41
av Harald Arnesen

Byutvikling på Grorud: Planprogrammet foreslår å bygge boligblokker på et område de selv omtaler som «Planområdet er svært utsatt for både støy og luftforurensning.» Planprogrammet påstår «Med hensyn til lokalklima vil ikke foreslått utvikling påvirke lokalklima negativt.» Dette er direkte galt, foreslått utvikling vil derimot øke farlig luftforurensing. Planprogrammet, og Plan- og bygningsetaten, villeder dermed innbyggerne og politikerne.

Les mer
Buyutvikling - Demokrati eller oligarki

Buyutvikling - Demokrati eller oligarki

18.04.23 11:09
av Harald Arnesen

En demokratisk byutvikling betyr at folkevalgte politikere tar de beslutninger de tror er til beste for innbyggerne. En oligarkisk byutvikling betyr at noen få (som ikke er folkevalgte) tar de beslutninger de mener er til beste for seg selv. Det er en demokratisk fare når mange beslutninger om byutvikling i Oslo, er mer oligarkiske enn demokratiske.

Les mer
Møte om medvirkning

Møte om medvirkning

10.01.23 23:55
av Harald Arnesen

Fra medvirkning til medbestemmelse for en bedre by Velkommen til nyttårsmøte for vel og beboerforeninger i Oslo Onsdag 25. januar 18.00‐21.00. Disen gård, Kolderups vei 23, 0587 Oslo. Møtelokalet er åpent for «mingling» og lett servering fra 17.30. Velkommen! Se agendaen nedenfor

Les mer
Tiltaksplan for Oslofjorden

Tiltaksplan for Oslofjorden

05.01.23 18:14
av Harald Arnesen

Det arbeides med en tiltaksplan for Oslofjorden som kan være aktuell å sette seg inn i for mange av vellene i Oslo. På neste siden har vi lagt ut de tiltakene som er listet opp. P.t. er de ikke konkrete og Oslo Velforbund avventer ytterligere presisering av tiltakene for det gis noen innspill til denne. På neste side finnes også en link til den komplette tiltaksplanen som er publisert.

Les mer
Ny høyhusstrategi

Ny høyhusstrategi

23.06.22 22:57
av Harald Arnesen

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til ny høyhusstrategi for Oslo. PBE har foreslått hvilke områder det kan vurderes å bygge høyhus, og foreslått retningslinjer for plassering, utforming og innhold for at høyhus skal fungere godt i Oslo. Forslaget er nå på høring, og alle som vil kan si sin mening fram til 30. august. Oslo Velforbund har utarbeidet en endelig uttalelse til denne planen som dere finner nedenfor.

Les mer
La folket bestemme

La folket bestemme

28.08.22 20:36
av Harald Arnesen

Velforeningenes rolle og oppgaver i lokalsamfunnet v/Harald Koht Denne rapporten presenterer resultatene av en rekke spørreundersøkelser blant norske vel, grendelagog nærmiljøforeninger tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). For tidligere tidsrom bygger framstillingen dessuten på resultater framedlemsundersøkelseri perioden fra 1991 til 2007. Disse ble gjennomført av tidligere Norges Velforbund(NVF)som ble nedlagt 2010. Den nyeste undersøkelsen bleutført i 2020 blant nåværende medlemsforeningeri VFO, som ble stiftet 2010 som endirekte etterfølger av NVF.Medlemsgrunnlaget i VFO –og tidligere NVF –består av geografisk avgrensete beboerforeningersom varetar medlemmenes interesser i lokalmiljøet.

Les mer
Revisjon av småhusplanen i Oslo

Revisjon av småhusplanen i Oslo

23.06.22 22:47
av Harald Arnesen

Oslo Velforbund støtter den revisjon av Småhus-planen som nå er presentert av Plan- og bygningsetaten. Vi er samtidig glade for at etaten har innskjerpet bestemmelsene så vidt betydelig, men vil likevel få komme med visse konkrete synspunkter på flere av de nye foreslåtte og reviderte bestemmelsene. På mange måter kommer dessverre denne revisjonen minst 10 år for sent. Flere nabolag kunne vært spart for ubehagelige og svært vonde prosesser med dårlige og ikke stedstilpassede løsninger som resultat.

Les mer

Kategorier