Alle Velforbund / beboerforeninger blir medlem i Oslo Velforbund ved å gjøre følgende:


  • Innbetaling skal skje til kontonummer 1607 51 17918
  • Årlig kontingent er kr 400,- pr. år
  • Oppgi tydelig følgende:
            - Velets navn
            - Kontaktperson m/telefon og mailadresse

 

For 2022 blir det ikke innkrevet medlemskontingent.   En innbetaling i 2022 vil derfor også dekke 2023