Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Harald Arnesen den 08.03.23.

Innkalling

 

Årsmøte for

OSLO VELFORBUND  

 

Sted:  Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6 Kalbakken, 0952 OSLO   (mange parkeringsplasser. Må melde ifra inne).

Tidspunkt:  Onsdag 22. mars 2023 kl 1800 - 2100    Varighet maks 3 timer

 

Eksternt innlegg

Per Østvold, Leder for Oslo Elveforum vil dele sine erfaringer fra reguleringsarbeid.

 

Sakslisten til årsmøtet er følgende:

1.      Konstituering og valg av møteleder

2.     Årsberetning

3.     Regnskap

4.     Fastsettelse av kontingent for 2024 og budsjett for 2023         

5.      Endring av vedtekter

6.    Strategi   

7.      Valg

8.     Behandling av innkomne forslag

 

Vedlegg

  • Styrets beretning
  • Endelig regnskap fremlegges på møtet


Eksternt innlegg

Styret arbeider med dette innlegget og vil formidle hvem dette blir så snart det er bestemt.

 

Styrets Beretning er sendt ut til de som står på våre adresselister.    Si ifra hvis du ikke har fått denne for vi sender den gjerne ut.