INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 6. MARS

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 6. MARS

Vi ønsker å fortsette diskusjonen om kriminalitet, dopsalg og bruk på Grønland etter innføring av nærpolitiet høsten 2023. 

 

Vi etterspør resultater av den lovede satsingen fra politiets side. 

 

Dopsalget og bruken fortsetter åpenlyst i våre boligområder. Frelsesarmeens Fyrlyset samler fortsatt et åpent rusmiljø utafor i Urtegata. Her både brukes og selges det ulovlige rusmidler rett ved siden av barnehage, boliger og på den viktigste skoleveien til Vahl skole. 

Rundt de gamle lokalene til StarGate på Grønland 2, står også selgerne tett. De blir stadig mer aggressive og flere av dem ruser seg selv.

 

Vi er redd det etableres og opprettholdes en oppfatning av at «alt er lov» på Grønland, også det som er ulovlig ellers i samfunnet. I nærheten til «StarGate» ved Vaterland og Fyrlyset er det 8 barnehager og en barneskole. Det bor mange tusen mennesker her, mange trangbodde og fattige barnefamilier. 

 

Vi har et panel hvor det sitter personer fra bydelen, politiet, uteseksjonen og fra byrådet.

Vi håer at du vil komme og delta med dine erfaringer og synspunkter.

 

Vel møtt onsdag kl.18.30.