Kurs i møteledelse

Undervisningsform

Korte foredrag
Teorien er i hovedsak knyttet til temaene og forklaringer til øvelsene.

Praktisering av møteledelse i grupper og plenum
De forskjellige formene for møteledelse praktiseres samtidig som deltakerne diskuterer viktige temaer innenfor møteledelse. Deltakerne praktiserer også møteledelse når de deler erfaringer og tanker. På denne måten får deltakerne ikke bare teorien for møteledelse, men også praktisert denne i løpet av kurset.

Egen refleksjon
Deltakerne må selv velge ut hva som kan brukes i egne møter. Dette ut fra egne og andres erfaringer fra tidligere og på kurset, egne refleksjoner, diskusjonene på kurset og kursledernes forelesninger og andre innspill. Vår hensikt er ikke å si hvordan alt skal være. Vi setter opp muligheter, som deltakerne så får prøve ut i kurset og vurdere ut fra egne erfaringer. De må selv velge hva de kan praktisere i framtidige møter og hvordan.