Medvirkning og byutvikling

Medvirkning og byutvikling

Publisert av Jan-Morten Kjelstad den 08.04.21. Oppdatert 23.06.22.

Oslo Velforbund inviterer sammen med Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen til nettmøte om medvirkning og stedsutvikling.

Det er høy temperatur rundt byggeprosjekter både i Oslo og kommuner landet rundt. Velforeninger og lokale aksjonsgrupper protesterer mot byggeprosjekter som oppleves ødeleggende for nærmiljøet. Mange er også sterkt kritiske til svake medvirkningsprosesser og muligheter for å påvirke stedsutviklingen. I en ny undersøkelse fra OsloMet mener både kommuneansatte og politikere at medvirkning har stor demokratisk verdi. Det er derfor en utfordring at kommunenes medvirkningsprosesser ikke er gode nok.

 

18.00-18.10

Velkommen og innledning ved Hege Stensrud Høsøien (Oslo Velforbund) og Erik Sennesvik (Vellenes Fellesorganisasjon VFO)

 

18.10- 19.00
• Om kulturminner og medvirkningsprosesser i stedsutvikling, Ola H. Fjeldheim, generalsekretær, Fortidsminneforeningen
• Om kommunens ansvar for medvirkningsprosesser, Siri Gauthun Kielland – Direktør, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
• Om forslaget til endringer i Plan- og bygningsloven, Carl Wilhelm Tyren – arkitekt og forfatter av kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven
• Om innbyggernes preferanser i stedsutvikling, Kostas Mouratidis – Forsker, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

 

19.10 - 19.55

Panel og spørsmål
• Odd Einar Dørum (V)
• Bjørg Sandkjær (Sp)
• Abdullah Alsabeehg (Ap)

 

Detaljer

Arrangement av Oslo Velforbund

Nettarrangement

Tirsdag 13. april 2021 klokken 18:00

Pris: Gratis

Offentlig  · Alle på eller utenfor Facebook

 

Nettadressen blir annonsert senere.