Revisjon av småhusplanen i Oslo

Revisjon av småhusplanen i Oslo

Publisert av Harald Arnesen den 23.06.22. Oppdatert 25.06.22.
For å se hele småhusplanen se på følgende link:

Småhusplanen OSLO